Bibliography

by authors' alphabetical order

Angelescu Cristina, Ştefan Râmniceanu
Săptămîna – November 1, 1985

Angelescu Cristina, Ştefan Râmniceanu, artistul tuturor gândurilor şi aspiraţiilor omenirii
Cotidianul – October 14, 2014

Antim Corneliu, L'univers au-delà de l'existence
Luceafărul – November 5, 1988

Arbore Grigore, Impunerea Numelor Cunoscute
Viața studențească – December 1979

Arbore Grigore, Ştefan Râmniceanu
Scânteia Tineretului – November 1981

Barbosa Octavian, Ştefan Râmniceanu
România Liberă – May 1986

Bogdan Radu, Luminâ din lâuntru
România Literară – October 24, 1985

Busneag Olga, Ştefan Râmniceanu
Arta – 1986

Cârneci Magda, Ştefan Râmniceanu, Une traînée post-post byzantine
Monography Râmniceanu 1988-2000 by Arlette Sérullaz – May 20, 2001

Cârneci Magda, Ştefan Râmniceanu, O aură post-post-bizantină
Revista Arta, nr. 4-5 – March 2012

Cârneci Magda, Ştefan Râmniceanu, un Pollock neobizantin
Revista 22 – October 21, 2014

Cârneci Magda, Ştefan Râmniceanu, un Pollock neobizantin
Revista Arta, nr. 12 – December 2014

Constantinescu CR, Ştefan Râmniceanu
Contemporanul – November 1, 1985

Cristea Mihaela, Reîntoarcerea la tradiție
Lumea – December 20, 1985

Dalavat Gisèle, La liberté au bout des pinceaux
Ensemble – March 1991

Deac Mircea, Ştefan Râmniceanu
lnformaţia Bucureştiului – October 1, 1988

Denis Catherine, Les Regards des Nuits dorées
Regards des Nuits Dorées exhibition catalogue – May 2001

Drăguț Vasile, Imagini contemporane I
Muzeul de Artă din Craiova exhibition catalogue – 1983

Drăguț Vasile, Imagini contemporane II
Muzeul de Artă din Craiova exhibition catalogue – June, 1984

Durieu Isabelle, Ştefan Râmniceanu, l'embrasement métaphorique
Artension, n° 9 – February 2003

Evanghelidu Eli, Ştefan Râmniceanu 
Rizarios exhibition catalogue – September 1989

Germak Christian, Ştefan Râmniceanu
Arts Gazette International, n° 325 – May 20, 2003

Grigorescu Dan, Ştefan Râmniceanu
Teatrul Giulești exhibition catalogue– November 1, 1979

Grigorescu Dan, Ştefan Râmniceanu
România Liberă – October 1, 1985

Grigorescu Dan, Ştefan Râmniceanu
Arta, n° 7 – 1986

Guța Adrian, Ştefan Râmniceanu
Arta – 1987

Hăulică Dan, Succese româneşti la trienala internationala de pictură de la Sofia
Secolul XX, nr. 313 – 1987

Hăulică Dan, La Chemise des Murs/Câmasa Zidurilor
Institut Culturel Roumain de Paris – May 1994

Hăulică Dan, Bizanţ după Pollock
Curierul Naţional – July 3, 2001

Helguère Elène, Ştefan Râmniceanu, la rencontre avec l'Orient
Le Crépuscule des Signes exhibition catalogue – 1998

Iliopoulou-Rogan Dora, Un Roumain de Byzance
Kathimerini – September 17, 1989

Ispir Mihai, Plovdiv
Arta, n° 6 – 1988

Ispir Mihai, Ştefan Râmniceanu
Luceafărul – February 23, 1985

Kehayoglou-Lupiz Clea, Mysticisme contemporain
Rizarios exhibition catalogue – September 1989

Labetoule Guy, Ştefan Râmniceanu
Art sans frontière – May 1, 1992

Lebovici Elisabeth, Bucarest, l'année zéro
Beaux-Arts – February 2, 1990

Miles Malcolm, Two weeks in Romania
Art Monthly – January 1988

Miles Malcolm, Good in themselves
Resurgence – May/June 1988

Miles Malcolm, The Journey
Usher Gallery - Redcliffe – February 2, 1990

Mocanu Virgil, Contrapunct
România Literară – October 24, 1988

Niță Victor, Ştefan Râmniceanu
Flacara – October 1, 1998

Paleologu Alexandru, L'ensemble et le détail chez Ştefan Râmniceanu
Ferecătura exhibition catalogue – October 1988

Pleșu Andrei, Cinci Pictori la Tescani
Peisaj Tescani exhibition catalogue – 1984

Pleșu Andrei, Cruciada lui Ştefan Râmniceanu/La Croisade de Ştefan Râmniceanu
Ferecătura exhibition catalogue – October 1988

Pop Simion, Atena in Octombrie
România Literară – November 2, 1989

Popa-Buluc Magdalena, Dialoguri Esenţiale – "Creaţia este o zidire"
Cotidianul – November 7, 2014

Sérullaz Arlette, Entre Orient et Occident, un alchimiste venu du fond des âges
Monography Râmniceanu 1988-2000 by Arlette Sérullaz – May 21, 2001

Steinhardt Nicolae, Lumina lină
Steaua – December 1, 1985

Steinhardt Nicolae, La Curtea Veche
Viaţa Românească, n° 11 – November 1, 1988

Steinhardt Nicolae, La Curtea Veche
Ferecătura exhibition catalogue – October 1988

Tănăsoaica Petre, Seducătoarea clasicizare a modernităţii
România Literară, nr. 48-49, November 21, 2014

Theodorescu Răzvan, Fereastră spre cer/Fenêtre vers le ciel
Ferecătura exhibition catalogue – October 1988

Theodorescu Răzvan, Ştefan Râmniceanu
Arta, n° 1 – 1989

Theodorescu Răzvan, Ştefan Râmniceanu, trajectoire artistique
Rizarios exhibition catalogue – September 1989

Theodorescu Răzvan, Întoarcerea artistului
Retrospectiva Râmniceanu „Urme” – October 10, 2014

Thue Isabelle, Ştefan Râmniceanu
Asnière – October 1, 1992

Tudor Octavian, Salonul, sau un an artistic
Contemporanul – February 28, 1986

Vasiliu Anca, Vesmânt de crai la Curtea Veche
Arta, n° 1 – 1989

Vărzaru Simona, Un stil ce si-a găsit artistul
Scânteia Tineretului – October 27, 1985

Vignon Mylène, Ştefan Râmniceanu
Jardin de la Terre exhibition catalogue – 2003

Vlasiu Ioana, Bienala de pictură
Informaţia – September 28, 1986